ขั้นตอนการสมัคร

1.เช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพสมบรณ์ที่สุด หากรถเกิดอุบัติเหตุมาก็ควรทำการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขอสินเชื่อ เพราะจะมีผลกระทบกับการถ่ายรูปประเมิณราคาและการทำประกันภัยรถยนต์

2.เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นจัดไฟแนนซ์มีดังต่อไปนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา

สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด

สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

3.พร้อมแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อผ่านดีเครดิตได้เลย โดยหากสินเชื่อผ่านการอนุมัติ ทางดีเครดิตจะทำการปิดเล่มให้ลูกค้าเอง

ปกติแล้วธนาคารมักใช้ระยะเวลาในการอนุมัติอยู่ที่ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 083-299-6658 หรือ 02-010-6599

  • ดีเครดิต สินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์
  • 11/1073 ม1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี
  • จ.ปทุมธานี 12110
  • 083-299-6658,02-010-6599
  • Email: d-credit@hotmail.com